مشاوره
در تغییرات سریعی که در محیط کسب و کار به وقوع می پیوندد، داشتن سازمانی چابک و خلاق، با استفاده از مشاوره های مناسب، امری حیاتی است.

باید دانست که هیچ گاه نمی توان ساکن بود؛ لذا هدف ما، ارایه مشاوره در این مورد است که: "چگونه سازمان ها باید عملیات خود را مدیریت کنند تا بتوانند وضعیت رقابتی خود در آینده را ترسیم کنند". ما خدمات مشاوره ای یکپارچه ای را ارایه می دهیم که به گونه ای طراحی شده اند تا به شما کمک کنند که چگونه راهبردهای رشد و تغییر را اداره کنید تا کسب و کارتان پایدار بماند، تصمیمات بهتری را اتخاذ کنید.

ما به شما مشاوره می دهیم که چگونه هزینه هایتان را کاهش دهید و نه مشتریانتان را، و این که چگونه اطلاعات خود را در جهان بدون مرز، محافظت کنید و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنید و ثروت سهامداران و ذی نفعان افزایش دهید.

خدمات ما:
مدیریت مالی شرکت ها
مشاوره راهبردی
تجدید ساختار
تعیین ارزش بنگاه اقتصادی
مشاوره دادگاهی در حوزه های مالی و مالیاتی
مشاوره فناوری اطلاعات
مشاوره امکان سنجی بازار
مشاوره استراتژی قیمت گذاری
مشاوره ارزش گذاری برند
داوری مالی داخلی و بین المللی
مشاوره سرمایه گذاری خارجی
مشاوره در حوزه های مالی مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی
راستی آزمایی