فعالیت مشتریان موسسه
رشته های فعالیت مشتریان موسسه:
با توجه به تجارب بلند مدت شرکای موسسه قبل از تشکیل موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش ( حسابداران رسمی ) و پس از تشکیل آن، این موسسه دارای تجارب مختلفی در زمینه های ارائه خدمات به بنگاه های با تجارب کسب شده مختلف انتفاعی و غیر انتفاعی در سراسر کشور بوده که به تعدادب از عناوین مرتبط در این خصوص به شرح ذیل اشاره می شود:

1- نفت و گاز 2- شیمیایی و پتروشیمی
3- معدنی 4- کشاورزی
5- بانک ها 6- موسسات مالی
7- شرکت های سرمایه گذاری 8- قطعات خودرو
9- ماشین سازی 10- آب و فاضلاب
11- سد سازی 12- راه و ساختمان
13- سیمان 14- کشتیرانی
15- هواپیمای 16- حمل و نقل
17- آژانس های مسافرتی و جهانگردی 18- داروئی
19- فلزی 20- شیشه
21- کاغذ سازی 22- مهندسی
23- الکترونیک 24- پزشکی و بیمارستانی
25- لیزینگ 26- کارگزاری اوراق بهادار
27- کارگزاری فلزات 28- خدمات چاپی و انتشاراتی
29- تبلیغات 30- بازرگانی و تجارت (داخلی و خارجی)
31- نساجی 32- الکترونیک و کامپیوتر

با توجه به موارد اشاره شده در بالا و تجارب شرکای موسسه و همکاران آن، این موسسه قادر است هر نوع خدماتی راکه مورد نیاز مشتریان باشد با کیفیت عالی انجام دهد.